Alto 36-Reed Pai Sheng by Wang Ze Shuang
Alto 36-Reed Pai Sheng by Wang Ze Shuang
Alto 36-Reed Pai Sheng by Wang Ze Shuang

Vendor: Eason Music Store

Alto 36-Reed Pai Sheng by Wang Ze Shuang

In Stock Unavailable
Regular price $3,200.00 SGD Sale
  • 王泽爽36簧排笙
  • By Tianjin maker Wang Ze Shuang
  • Pipes made from chrome